องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 
  โครงการ Big Cleaning Day 11 สิงหาคม 2565
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ รอบในสนามกีฬา ม.5 บ้านหนองแบน
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
  ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนและจตุปัยจัยเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายให้กับทางวัดในพื้นที่ ตำบลสิบเอ็ดศอก
  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565
  การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
3 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ [ อ่าน 8 ]
22 ก.ค. 2565 เผยแพร่ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน [ อ่าน 10 ]
23 มิ.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ อ่าน 8 ]
20 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสิบเอ็ดศอก [ อ่าน 9 ]
19 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ อ่าน 31 ]
31 มี.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ อ่าน 6 ]
2 มี.ค. 2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ อ่าน 2 ]
8 ก.พ. 2565 ประกาศรับสมัครเด็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ อ่าน 9 ]
8 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 5 จำนวน 10 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา [ อ่าน 1 ]
4 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม เกิดปรางค์ หมู่ ๓ ถนนแยกจากถนนสายสามกอ - โคกพนมดีถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม เกิดปรางค์ (ต่อเติม) [ อ่าน 2 ]
4 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ แยกจากถนนดอนควายโทน-ท่าข้าม ถึงบริเวณบ้านนายมณี คำสี [ อ่าน 2 ]
28 ก.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [ อ่าน 6 ]
20 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามกอ - โคกพนมดี ซอย ๓ หมู่ ๒ , ซอย ๒ หมู่ ๒ และ โครงการยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกดอนควายโทน บ้านนางเหรียญ วงษ์พยัคฆ์ หมู่ ๔ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีป [ อ่าน 3 ]
8 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 3 ]
4 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 7 ]
4 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 2 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565