องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
ที่ทำการ อบต.

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

72/8 หมู่ 2 ตำบลสิบเอ็ดศอก  อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทรศัพท์  038-588692  โทรสาร 038-587620

E- mail : saraban@sibaidsok.go.th

WebSite :  WWW.SIBAIDSOK.GO.TH