องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สิบเอ็ดศอก ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ [ 21 มี.ค. 2567 ]11
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ จำนวน ๑๖ จุด [ 27 ก.พ. 2567 ]357
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑ จำนวน ๑๕ จุด [ 27 ก.พ. 2567 ]356
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ ๑ จากบริเวณคลองชลประทาน ซอย ๕ ถึงบ้านนับตังค์ [ 21 ก.พ. 2567 ]356
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ ๔ จากบ้านนางอำนวย จินดารักษ์ ถึงบริเวณบ้านนายสมนึก ทิมโพธิ์ [ 21 ก.พ. 2567 ]356
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา หมู่ ๔ จากบ้านนางสาวขวัญใจ รุ่งศิริ ถึงบริเวณบ้านนางสมหมาย โพธิ์ทอง [ 21 ก.พ. 2567 ]356
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร จำนวน ๑ คัน [ 24 ม.ค. 2567 ]355
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการกำจัดวัชพืช ดินโคลน หมู่ 2 ฯ [ 24 ม.ค. 2567 ]355
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลน หมู่ 2 ถึง หมู่ 5 เส้นเลียบถนนดอนสีนนท์ ถึง แหลมประดู่ [ 23 ม.ค. 2567 ]354
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลน หมู่ 2 - หมู่ 5 เส้นเลียบถนนดอนสีนนท์ - แหลมประดู่ [ 23 ม.ค. 2567 ]355
 
หน้า 1|2|3