องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 59]
 
  รับมอบนวัตกรรมเพื่อชุมชน เครื่องเติมอากาศแบบเวียนน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 ซอยหนองข่าง และสายสนามกีฬา[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 149]
 
  การประชาคมหมู่บ้าน 2565 (หมู่ 3,4)[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 79]
 
  การประชาคมหมู่บ้าน 2565 (หมู่ 1,2,5)[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 75]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการ Big Cleaning Day 11 สิงหาคม 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 114]
 
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ รอบในสนามกีฬา ม.5 บ้านหนองแบน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 137]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 128]
 
  ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนและจตุปัยจัยเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายให้กับทางวัดในพื้นที่ ตำบลสิบเอ็ดศอก[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 83]
 

หน้า 1|2|3|4