องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 9]
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 18]
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 18]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 30]
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 33]
 
  รายงานการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 49]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 34]
 
  รายงานผลการงานลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 39]
 
  การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำเดือนสิงหาคม[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 51]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุงกัด ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 43]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อย กับ ฟ.ฟัน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 40]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10