องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

 

นางสาวพัชรีภรณ์ กันศัสตราชัยศรี 


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

     
  นายกรวิทย์ นิลวรรณ 
 
  คนงาน