องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
คณะผู้บริหาร


นายมาโนช สุขโขใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
โทรศัพท์ : 099-8979153
   
นายมานะ ศิริวัน นายปราโมทย์ หมอกเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
โทรศัพท์ : 086-1135511 โทรศัพท์ : 089-0913312
 
นางชลิตา ไทยแก่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
โทรศัพท์ : 089-4964379