องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง นโยบาย"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง นโยบาย"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N Gift Policy)



    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง นโยบาย"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N Gift Policy)
 
: ประกาศ เรื่อง นโยบาย"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N Gift Policy)
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ