องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2567

    รายละเอียดข่าว

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด
พร้อมทั้งร่วมกันซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำ
รวมทั้งทำความสะอาดภาชนะและร่วมกันกักเก็บน้ำ
เพื่อสำรองไว้ใช้ในภาวะที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ
     เอกสารประกอบ :
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ