องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 &Announcement Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดสอกประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤมิชอบทุกรูปแบบโดยยึดหลักหลักปฏิบัติงานว่าจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ก่อน/ขณะ/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบาย No Gift Policy


We would like to announce our intention to oppose all forms of corruption and misconduct. Ready to supervise subordinates Behave correctly and strictly by adhering to the principles of work conduct that will not accept gifts and presents of any kind. before/while/after Performing duties That will result in all forms of corruption and misconduct both now and in the future.    เอกสารประกอบ :
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 &Announcement Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ