องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก ได้แก่ นางสงบ อุปถัมภ์ และนางมาลิสา ปั้นนิยม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก เข้าดำเนินการกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22