องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ทำความสะอาด big cleaning ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2564 ของ ร.ร.วัดสามกอ


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ให้การสนับสนุนรถดับเพลิง พร้อมบุคคลากร ในการทำความสะอาด big cleaning ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2564 ของ ร.ร.วัดสามกอ
2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22