องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ทำความสะอาด big cleaning ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2564 ของ ร.ร.วัดสามกอ


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ให้การสนับสนุนรถดับเพลิง พร้อมบุคคลากร ในการทำความสะอาด big cleaning ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2564 ของ ร.ร.วัดสามกอ
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25