องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกได้จัดประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีนายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกเป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้นำท้องถิ่น  ประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22