องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันศุกร์ ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายชัชวาล มงคลเกตุ กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงาน นายนวพล ลีนิล ท้องถิ่นอำเภอบ้านโพธิ์ ออกมาติดตามความคืบหน้าโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายมาโนช บุญเพ็ง และเจ้าหน้าที่ อบต.สิบเอ็ดศอก เพื่อตรวจสอบฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล สิบเอ็ดศอก ดำเนินการครบ 100 เปอร์เซ็น ผลการปฏิบัติตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้
2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22