องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ผลการดำเนินการงานการโครงการคัดแยกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,คณะบริหาร ,ผู้นำชุมชน ,กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต.สิบเอ็ดศอก ,อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ลงพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก เพื่อดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับพร้อมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน ขยะทั้ง 4 ประเภท ได้แก่   ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะเปียก และถังขยะอินทรีย์ และสาธิตการดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22