องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอ่ายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.สิบเอ็ดศอก ร่วมกับอำเภอบ้านโพธิ์ โดย นางสาวมนาภรณ์ ชัยบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอบ้านโพธิ์ ,ผู้นำชุมชน , กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก , สมาชิก อบต.สิบเอ็ดศอก และประชาชนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมซ่อมแซมและมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 50,000.- บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

2024-05-15
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-26
2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19