องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 ซอยหนองข่าง และสายสนามกีฬา


อบต.สิบเอ็ดศอก ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 ซอยหนองข่าง และสายสนามกีฬา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการคมนาคมเส้นทางดังกล่าว

2023-06-02
2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17