องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ดำเนินการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5 จำนวน 10 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน

2023-06-02
2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17