องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


รับมอบนวัตกรรมเพื่อชุมชน เครื่องเติมอากาศแบบเวียนน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:30 น.

นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก มอบหมายให้

นายปราโมทย์ หมอกเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

นายปราการ แกล้วทนง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

และ นายสุทัศน์ ฮกเทียน ผู้อำนวยการกองช่าง

รับมอบนวัตกรรมเพื่อชุมชน เครื่องเติมอากาศแบบเวียนน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแบน ขอขอบคุณชิ้นงานต้นแบบ โดยอาจารย์วีระพงศ์ ตันตะราวงศา และนักเรียน แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก มหาชน จำกัด (อีสท์วอเตอร์)

2023-06-02
2023-05-24
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20
2023-04-11
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-17