องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ

2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11