องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ

2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-01