องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตลาดนัดดอนควายโทน เพื่อเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่


วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย รองปลัด อบต.สิบเอ็ดศอก และเจ้าหน้าที่ อบต. สิบเอ็ดศอก ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดดอนควายโทน เพื่อเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอกที่มาใช้บริการตลาดนัด ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อให้โควิด - 19 หมดจากประเทศไทย

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22