องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตลาดนัดดอนควายโทน เพื่อเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่


วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย รองปลัด อบต.สิบเอ็ดศอก และเจ้าหน้าที่ อบต. สิบเอ็ดศอก ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดดอนควายโทน เพื่อเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอกที่มาใช้บริการตลาดนัด ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อให้โควิด - 19 หมดจากประเทศไทย

2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25