องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจมาตรการตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ผู้นำชุมชน กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอกลงพื้นที่ตรวจมาตรการตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22