องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจมาตรการตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดยนายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เจ้าหน้าที่ อบต.สิบเอ็ดศอก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ผู้นำชุมชน กำนันตำบลสิบเอ็ดศอก ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอกลงพื้นที่ตรวจมาตรการตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีการระบาดระลอก 3 แจกหน้าอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22