องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-01