องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ รอบในสนามกีฬา ม.5 บ้านหนองแบน


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ทำการทดสอบความหนาของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบในสนามกีฬา ม.5 บ้านหนองแบน เพื่อให้ถูกต้องตามแบบที่ อบต.กำหนด

2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-01