องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก


วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นำโดยท่านนายกมาโนช สุขโขใจ ,ประธานสภาอบต. ,สมาชิก อบต. ,ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.สิบเอ็ดศอก ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก





2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11