องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จาก ท่านนายกมาโนช สุขโขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ประธานสภา อบต. , สมาชิก อบต. , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต. สิบเอ็ดศอก ได้เข้าแจกหน้ากากอนามัยเพ


  ประชาสัมพันธ์ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จาก ท่านนายกมาโนช สุขโขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ประธานสภา อบต. , สมาชิก อบต. , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต. สิบเอ็ดศอก ได้เข้าแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลสิบเอ็  

     

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จาก ท่านนายกมาโนช สุขโขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ประธานสภา อบต. , สมาชิก อบต. , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต. สิบเอ็ดศอก ได้เข้าแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก

     จากสถานการณ์โรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอกปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก

     วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

1.ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

2.รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

3.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

4.ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

5.ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

6.เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

***หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ***

 

 

2024-03-21
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-10
2023-10-19
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-09-25