องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก นำโดย นายกมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,นายปราาการ แกล้วทนง ปลัด อบต.สิบเอ็ดศอก และนางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์ รองปลัด อบต.สิบเอ็ดศอก ร่วมกับ คณะผู้บริหาร อบต.สิบเอ็ดศอก, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิบเอ็ดศอก, โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสิบเอ็ดศอก และประชาชนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก ดำเนินโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญ รู้จัก และเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก ดำเนินการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกครัวเรือน
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-01