องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  ระชาสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรม Kick Off ?บ้านเมืองสะอาด?[วันที่ 2020-12-23][ผู้อ่าน 67]
 
  ารลงพื้นที่ตลาดนัดดอนควายโทน และร้านค้าในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฎิบัติตามมาตรการ ข้อแนะนำ ตลาดนัด และร้านค้า ป้องกันไวรัสโ...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[วันที่ 2020-08-19][ผู้อ่าน 68]
 
   ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร? สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร? เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา[วันที่ 2020-07-07][ผู้อ่าน 66]
 
   ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563[วันที่ 2020-06-03][ผู้อ่าน 68]
 
  ออกตรวจให้คำแนะนำ ผู้จัดตลาดนัดดอนควายโทน[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 69]
 
   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[วันที่ 2019-08-20][ผู้อ่าน 72]
 
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-17][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการสวดมนต์ข้ามปี 2562[วันที่ 2018-12-31][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการแข่งกันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของลุ่มน้้ำบางปะกงฝั่งซ้ายเขตอำเภอบ้านโพธิ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-11][ผู้อ่าน 78]
 
   โครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล[วันที่ 2018-05-21][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมโครงการ "เพื่อนเยี่ยมเพื่อน" เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุติดเตียงและคนพิการติดบ้าน[วันที่ 2018-05-04][ผู้อ่าน 56]
 

|1|2|3หน้า 4|5