องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  ทำความสะอาด big cleaning ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2564 ของ ร.ร.วัดสามกอ[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 67]
 
  ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องสนับสนุนโดยมินิมูร่าห์ ฟาร์ม และมอบถุงยังชีพ[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 74]
 
  ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องสนับสนุนโดยมินิมูร่าห์ ฟาร์ม[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมอบชุดป้องกันตนเอง (PPE) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 67]
 
  ลงพื้นที่ตรวจมาตรการตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19[วันที่ 2021-05-04][ผู้อ่าน 67]
 
  ลงพื้นที่ตรวจมาตรการตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19[วันที่ 2021-04-29][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ ?จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 67]
 
  ลงพื้นที่ตลาดนัดดอนควายโทน เพื่อเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 66]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก [วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 68]
 
   ประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 (รวม 7 วัน) ณ จุดตรวจบริเวณแยกดอนสีนนท์ [วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 68]
 
   ประชาสัมพันธ์ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จาก ท่านนายกมาโนช สุขโขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ,ประธานสภา อบต. , สมาชิก อบต. , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต. สิบเอ็ดศอก ได้เข้า...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 64]
 
  มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก [วันที่ 2020-12-24][ผู้อ่าน 66]
 

|1|2หน้า 3|4|5