องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 115]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 118]
 
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 119]
 
  รายงานการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 123]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 104]
 
  รายงานผลการงานลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 100]
 
  การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำเดือนสิงหาคม[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 104]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุงกัด ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 104]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อย กับ ฟ.ฟัน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 101]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 89]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 85]
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 95]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11