องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินการบ้านนายนุกูล คำสี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 23]
 
  การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 83]
 
  รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 145]
 
  ผลการดำเนินการงานการโครงการคัดแยกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 154]
 
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 133]
 
  การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครพิการ ผู้สูงอ่ายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ป...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 136]
 
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 186]
 
  รับมอบนวัตกรรมเพื่อชุมชน เครื่องเติมอากาศแบบเวียนน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะระบบโซลาเซลล์ หมู่ 5[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 ซอยหนองข่าง และสายสนามกีฬา[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 228]
 
  การประชาคมหมู่บ้าน 2565 (หมู่ 3,4)[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 150]
 
  การประชาคมหมู่บ้าน 2565 (หมู่ 1,2,5)[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 144]
 

หน้า 1|2|3|4|5