องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 
  รายงานผลการดำเนินการมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567
  รายงานผลการดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก
  รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 2/2567
  รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  ประชุมมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
 
4 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ [ อ่าน 72 ]
26 ม.ค. 2567 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) [ อ่าน 559 ]
24 ม.ค. 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลน หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๕ เส้นเลียบถนนดอนสีนนท์ แหลมประดู่ [ อ่าน 483 ]
22 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้งในตำบลสิบเอ็ดศอก [ อ่าน 471 ]
19 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ อ่าน 96 ]
9 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ อ่าน 455 ]
9 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพชาวแปดริ้วสุขภาพดี [ อ่าน 464 ]
5 ม.ค. 2567 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2567 [ อ่าน 455 ]
5 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สิบเอ็ดศอกฯ ด้วยวิธี E-Bidding [ อ่าน 46 ]
29 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สิบเอ็ดศอก ด้วยวิธี E-Bidding [ อ่าน 76 ]
7 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 483 ]
25 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 480 ]
22 ม.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร จำนวน ๑ คัน [ อ่าน 468 ]
8 ม.ค. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖) [ อ่าน 472 ]
4 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) [ อ่าน 486 ]
7 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานซอย ๕ หมู่ ๑ จากบริเวณบ้านนายช้อง บุญหลำ ถึงเขต อบต.คลองขุด ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.กำหนดพร้อมป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ อ่าน 455 ]
 
"ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Chachoengsao Smart City
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Cha
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565